Iittala

Link to Iittala Spring 2020 project

Iittala Spring 2020

Link to Iittala spring 2020 project

Iittala spring 2020

Link to Varpu, Plektra, Aarre and Kaasa for Iittala Oy project

Varpu, Plektra, Aarre and Kaasa for Iittala Oy

Link to Tanssi project

Tanssi

Link to Klaus Haapaniemi’s Tanssi project

Klaus Haapaniemi’s Tanssi

Link to Full of color project

Full of color

Link to Aalto-vases project

Aalto-vases