Blog collaboration with Tikkurila I

Styling work for Tikkurila
Photos Riikka Kantinkoski

Client: Tikkurila